Δημιουργηθηκε στις Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 17:08
Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 05 Φεβρουαρίου 2016 16:11
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016 17:08
Γράφτηκε από τον/την Super User
Εμφανίσεις: 61

Το Mathematica είναι ένα υπολογιστικό πακέτο με πάρα πολλές δυνατότητες σε σχεδόν όλους τους τομείς των μαθηματικών (Άλγεβρα, Θεωρία συνόλων, Ανάλυση, διαφορικές εξισώσεις, Στατιστική κ.α.). Πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80 ως ένας πυρήνας (εκτέλεσης εντολών) ο οποίος μπορούσε να προσαρμοστεί σε κάθε λειτουργικό σύστημα (π.χ. Unix, MacOs, Windows κ.α.). Ο κοινός αυτός πυρήνας (Kernel) υπάρχει ακόμη και σήμερα (βελτιωμένος και εμπλουτισμένος), ενώ η σύνδεσή του με τον χρήστη γίνεται μέσω ενός Notebook interface (περιβάλλον εργασίας) το οποίο είναι το μόνο που αλλάζει από λειτουργικό σε λειτουργικό. Η τελευταία έκδοση του Mathematica για Windows είναι η version 10.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το πακέτο αποτελείται από δύο μέρη:

- τον πυρήνα (Kernel) ο οποίος περιέχει τον κώδικα επεξεργασίας των εντολών, και

- το Notebook interface μέσα από το οποίο επικοινωνεί ο χρήστης με τον πυρήνα.

To Mathematica έχει την δυνατότητα να πραγματοποιεί (μέσα από εκατοντάδες εντολές και συναρτήσεις) κυρίως τρεις κατηγορίες εντολών:

i) Αριθμητικούς υπολογισμούς: απλούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τις συνήθεις

πράξεις +, , *, / ,^ κ.ο.κ. (π.χ. 5+7, 3^100), αλλά και σύνθετους υπολογισμούς όπως π.χ. την αριθμητική εύρεση των ριζών μιας εξίσωσης ή τον αριθμητικό υπολογισμό ενός ορισμένου ολοκληρώματος.

ii) Συμβολικό λογισμό: Την εύρεση ή απλοποίηση εκφράσεων που περιέχουν μαθηματικές μεταβλητές x, y… κ.ο.κ., π.χ. την εύρεση της παραγώγου συνάρτησης μιας οποιασδήποτε συνάρτησης, ή την εύρεση ενός αορίστου ολοκληρώματος

(π.χ. Integrate[x^4/(x^2-1),x]), ή την απλοποίηση ενός σύνθετου κλάσματος κ.ο.κ.

iii) Γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων σε μία ή περισσότερες διαστάσεις

(π.χ. Plot[Sin[x],{x,0,2*Pi}] ).

Επίσης υπάρχουν και πολλές εντολές χειρισμού δομών δεδομένων (λίστες - πίνακες),

επανάληψης (Do, While), λογικές (Ιf), εμφάνισης αποτελεσμάτων (Print) κ.α. οι οποίες συνδυαζόμενες μπορούν να αποτελέσουν ολοκληρωμένα προγράμματα.

Το Mathematica επίσης προσφέρει τη δυνατότητα να φορτωθούν επιπλέον πακέτα εντολών (packages) τα οποία περιέχουν εξειδικευμένες εντολές (π.χ. υπάρχουν αρκετά Statistical Packages που περιέχουν επιπλέον εντολές και συναρτήσεις).