Δημιουργηθηκε στις Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013 23:08
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 17 Αυγούστου 2013 21:36
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2013 23:08
Γράφτηκε από τον/την Super User
Εμφανίσεις: 697

 

 


Ο μαθητής, με την διδασκαλία των Μαθηματικών:


? ασκείται μεθοδικά στην ορθολογική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες και επιπλέον μυείται στην μαθηματική αποδεικτική διαδικασία.


? αποκτά γενικότερη πνευματική καλλιέργεια και ένα σημαντικό σύμμαχο στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του, αφού τον βοηθάει να αναπτύξει την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, την πειθαρχημένη σκέψη και συμπεριφορά, καλλιεργεί το αίσθημα του ωραίου και του ηθικού και διεγείρει το κριτικό του πνεύμα.


? αναπτύσσει ικανότητες για την ακριβή σύλληψη των εννοιών, των μεγεθών, των ιδιοτήτων και των μεταξύ τους σχέσεων και ιδιαιτέρως αυτών που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων της σύγχρονης ζωής .


? έχει καλύτερη επαφή με τη σύγχρονη τεχνική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.


? αναπτύσσει τη «Μαθηματική γλώσσα» που τη χαρακτηρίζει η τάξη, η σαφήνεια, η ακρίβεια, η αυστηρότητα, η λιτότητα και η κομψότητα.


? κατανοεί το ρόλο των Μαθηματικών στους διάφορους τομείς της γνώσης και προετοιμάζεται επαρκώς για τη συνέχιση των σπουδών του.

 


 

 

 


Η μαθηματική σας πορεία ως τώρα... (για τους μαθητές Γυμνασίου)


Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Γυμνάσιο επιδιώχθηκε:


? να εμπεδωθεί και συμπληρωθεί η ύλη που διδαχθήκατε στο Δημοτικό, ώστε να εφοδιαστείτε με όλες τις μαθηματικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για τη ζωή και την περαιτέρω μελέτη και εκπαίδευση.


? να εμπλουτισθούν οι εμπειρίες σας με εφαρμογές από την καθημερινή ζωή, την τεχνολογία και τις άλλες εφαρμοσμένες επιστήμες ώστε να αναπτύξετε μια θετική στάση προς τα Μαθηματικά.


? να εισαχθείτε στην αποδεικτική διαδικασία και να συνειδητοποιήσετε ότι αυτή αποτελεί χρήσιμο και άμεσο τρόπο για την επαλήθευση γενικών νόμων.

 

 


 

 


Τι θα συναντήσετε στο άμεσο μέλλον...(για τους μαθητές Λυκείου)


Με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο Λύκειο επιδιώκεται:


? να εμπεδώσετε και να διερευνήσετε σε θεωρητικότερο επίπεδο τις γνώσεις που αποκτήσατε στο Γυμνάσιο.


? να μυηθείτε και να εξοικειωθείτε στη διαδικασία της μαθηματικής απόδειξης και να καλλιεργήσετε τη «μαθηματική σκέψη»


? να μάθετε να χρησιμοποιείτε τα Μαθηματικά όχι μόνο ως γνώση αλλά και ως μέθοδο σκέψης και πράξης στην καθημερινή ζωή.


? να έρθετε σε επαφή με τις ποικίλες εφαρμογές των Μαθηματικών στις άλλες επιστήμες και στη σύγχρονη πραγματικότητα.

 

 


 

 


Τι σημαίνει «μαθαίνω Μαθηματικά»:


? Μαθαίνω τους αλγόριθμους και τις αποδεικτικές διαδικασίες.


? Μαθαίνω να διακρίνω σε ποια περίπτωση θα χρησιμοποιώ τον κάθε αλγόριθμο και την κατάλληλη αποδεικτική διαδικασία.


? Μαθαίνω να χρησιμοποιώ τους αλγόριθμους και τις αποδεικτικές διαδικασίες στην επίλυση προβλημάτων.


? Μαθαίνω να σκέφτομαι με μαθηματικό τρόπο, δηλαδή να οικοδομώ τη μαθηματική δομή ενός θέματος ή μιας έννοιας και να εκφράζω τις σκέψεις μου με τη γλώσσα και τα σύμβολα των Μαθηματικών.

 

 

Μπούτης Μιχάλης
Μαθηματικός(MSc)